دانلود رایگان


مقاله مقایسه روش های فازی و عصبی در مدل سازی توابع و سیستم ها - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مقاله مقایسه روش های فازی و عصبی در مدل سازی توابع و سیستم ها در این مقاله به مقایسه ویژگی های عملکردی و مزایا و کمبودهای هر یک از این روش ها می پردازیم و بر اساس این مقایسه مدون، امکان انتخاب روش مناسب برای کاربردهای مختلف را خواهیم یافت.
کلمات کلیدی: مقایسه،منطق فازی، شبکه های عصبی، مدل سازی
توضیحات بیشتر + دریافت

مقاله


مقاله برق


مقاله الکترونیک


منطق فازی


شبکه عصبی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله مقایسه روش های شبکه عصبی مصنوعی ، ماشین بردار ...

مظاهری و همکاران (۴) روش های حداکثر احتمال ، شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان را در منطقه جیرفت مقایسه و به ترتیب به صحت های کلی, ۸۴٫۷, ٩۶.۴، ٩٧.٧ و درصد برای های فوق دست یافتند.

مقایسة دو روش مدلسازی با استفاده از شبکة عصبی- فازی در ...

در این تحقیق به منظور پیش بینی و مدلسازی میزان آلاینده مونوکسیدکربن از شبکة عصبی- فازی و gis در قالب دو مدل متفاوت استفاده شده است. در مدل اول داده‌های آموزشی با استفاده از روش کریجینگ ایجاد و ...

مقاله طراحی و پیاده سازی کنترل کننده فازی با استفاده از ...

*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** طراحي و پياده سازي کنترل کننده فازي با استفاده از PLC براي يک سيستم WIND UP و مونيتورينگ آن بوسيله HMI چکيده : اين مقاله يک روش جهت پيـا هسازي سيستم کنترل فـازي ...

مقایسة دو روش مدلسازی با استفاده از شبکة عصبی- فازی در ...

پایش و پیش‌بینی مشخصه‌های کیفیت هوا در مناطق شهری یکی از چالش‌های محیط زیست انسانی محسوب می‌شود. این مهم وابسته به عوامل متعددی مانند توپوگرافی، اقلیم، جمعیت و شبکة حمل ‌و ‌نقل است که نحوة تعامل این عوامل مکانی به ...

دانلود شبیه سازی مقاله کنترل فرکانس بار در سیستم قدرت با ...

دانلود رایگان شبیه سازی مقاله کنترل فرکانس بار در یک سیستم قدرت چند ناحیه ای: یک رویکرد منطق فازی تطبیقی با نرم افزار متلب (matlab)

مقایسه روش‌های شبکه‌ی عصبی مصنوعی و سیستم‌فازی در تعیین ...

بهروز ابراهیمی هروی,کاظم رنگزن,مصطفی کابلی زاده,حسن دانشیان ; مجله: جغرافیا و برنامه ریزی محیطی ; بهار 1396 - شماره 65 ;

آشکارسازی خرابی سازه‌ها به کمک سیستم فازی خوشه‌ای.docx ...

در این تحقیق یک روش خوشه‌بندی فازی برای شناسایی محل خرابی در عرشه یک پل بتنی به کار گرفته شده است. تعدادی سناریوی خرابی، در قسمت‌های مختلف عرشه پل به همراه 9 حسگر از نوع شتاب‌نگاشت برای دریافت پاسخ سازه به کار گرفته شده ...

دانلود شبیه سازی مقاله کنترل فرکانس بار در سیستم قدرت با ...

دانلود رایگان شبیه سازی مقاله کنترل فرکانس بار در یک سیستم قدرت چند ناحیه ای: یک رویکرد منطق فازی تطبیقی با نرم افزار متلب (matlab)

دانش‌رسان - مقاله کاربرد شبکه های فازی عصبی و عصبی مصنوعی ...

دانلود مقاله - چکیده: سیستمهای کنترلی نیروگاهی، حداقل به لحاظ تنظیم مجدد ضرایب کنترلرها، نیاز به اصلاح دوره ای دارند. بدین منظور و نیز برای آزمایش عملکرد انواع کنترلر ها روی زیر...

مقایسة دو روش مدل سازی با استفاده از شبکة عصبی- فازی در ...

شبکه های عصبی مصنوعی، یک ابزار قدرتمند برای تجزیه و تحلیل داده ها و مدل سازی روابط غیر خطی به حساب می آید که استفاده از آن طی سال های گذشته در اقتصاد کلان گسترش یافته است.

مقاله بررسی تطبیقی و مقایسه مدل های ریاضی و هوش محاسباتی ...

در تحقیق حاضر از مدل های ریاضی (شامل مدل های پنمن، گریفیتس و لینارس) برای تعیین میزان تبخیر در منطقه تبریز استفاده به عمل آمده و در ادامه از مدل های هوش محاسباتی عصبی-فازی و شبکه عصبی مصنوعی برای مقایسه نتایج حاصل از این ...

مقایسه‌ی کارآیی مدلهای شبکه‌ی عصبی مصنوعی، منطق فازی و ...

در این روش نیز تابع عضویت ورودی و خروجی، تابع گوسین بود. مقادیر ضریب تعیینی نیز که با استفاده از معادله­ی نَش محاسبه شد برای مدل­های ممدانی و ساگنو در مرحله­ی آموزش برابر 75/0 و 93/0 بود.

مقاله مقایسه روش های فازی و فازی- عصبی در کنترل مستقیم ...

با پیدایش منطق فازی و کنترل کننده های فازی یا بطور کلی کنترل کننده های هوشمند، بیماری از کمبودهای کنترل کننده های کلاسیک مرتفع گردید ولی در عین حال مش... : تی پی بین، پایگاه داده های علمی تمام متن

مقاله بررسی تطبیقی و مقایسه مدل های ریاضی و هوش محاسباتی ...

در تحقیق حاضر از مدل های ریاضی (شامل مدل های پنمن، گریفیتس و لینارس) برای تعیین میزان تبخیر در منطقه تبریز استفاده به عمل آمده و در ادامه از مدل های هوش محاسباتی عصبی-فازی و شبکه عصبی مصنوعی برای مقایسه نتایج حاصل از این ...

دانش‌رسان - مقاله مقایسه روشهای فازی و عصبی در مدل سازی ...

دانلود مقاله - چکیده: مباحث محاسبات نرم مانند شبکه های عصبی و منطق فازی، روشهای متفاوت و انعطاف پذیرتری را نسبت به روشهای محاسبات ریاضی و کلاسیک برای مدل سازی توابع و رفتار سیستمها...

دانلود شبیه سازی مقاله کنترل فرکانس بار در سیستم قدرت با ...

دانلود رایگان شبیه سازی مقاله کنترل فرکانس بار در یک سیستم قدرت چند ناحیه ای: یک رویکرد منطق فازی تطبیقی با نرم افزار متلب (matlab)

دریافت مقاله مقایسه روش های فازی و عصبی در مدل سازی توابع ...

مقاله مقایسه روش های فازی و عصبی در مدل سازی توابع و سیستم ها. مباحث محاسبات نرم مانند شبکه های عصبی و منطق فازی، روش های متفاوت و انعطاف پذیرتری را نسبت به روش های محاسبات ریاضی و کلاسیک برای مدل سازی توابع و رفتار سیستم ...

مقایسه‌ی کارآیی مدلهای شبکه‌ی عصبی مصنوعی، منطق فازی و ...

در این روش نیز تابع عضویت ورودی و خروجی، تابع گوسین بود. مقادیر ضریب تعیینی نیز که با استفاده از معادله­ی نَش محاسبه شد برای مدل­های ممدانی و ساگنو در مرحله­ی آموزش برابر 75/0 و 93/0 بود.

مقایسه‌ی کارآیی مدلهای شبکه‌ی عصبی مصنوعی، منطق فازی و ...

در این روش نیز تابع عضویت ورودی و خروجی، تابع گوسین بود. مقادیر ضریب تعیینی نیز که با استفاده از معادله­ی نَش محاسبه شد برای مدل­های ممدانی و ساگنو در مرحله­ی آموزش برابر 75/0 و 93/0 بود.

بررسی مقایسه‌ای بین مدل ترکیبی سیستم ژنتیک فازی ـ عصبی ...

این مقاله به بررسی پیش‌بینی قیمت قرارداد آتی سکة طلا در بورس کالای ایران پرداخته است. این تحقیق مدلی ترکیبی بر اساس سیستم ژنتیک فازی (gfs) و شبکة عصبی مصنوعی (ann) برای پیش‌بینی قرارداد آتی سکة طلا ارائه داده است.

مقایسة دو روش مدلسازی با استفاده از شبکة عصبی- فازی در ...

پایش و پیش‌بینی مشخصه‌های کیفیت هوا در مناطق شهری یکی از چالش‌های محیط زیست انسانی محسوب می‌شود. این مهم وابسته به عوامل متعددی مانند توپوگرافی، اقلیم، جمعیت و شبکة حمل ‌و ‌نقل است که نحوة تعامل این عوامل مکانی به ...

مقایسه کارآیی مدل هیدرولوژیکیwetspa شبکه عصبی مصنوعی و ...

مقایسه کارآیی مدل هیدرولوژیکیwetspa شبکه عصبی مصنوعی و سیستم عصبی- فازی انطباقی ، در شبیه سازی دبی جریان رودخانه (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بالوخلوچای استان اردبیل)

مقاله طراحی و پیاده سازی کنترل کننده فازی با استفاده از ...

*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** طراحي و پياده سازي کنترل کننده فازي با استفاده از PLC براي يک سيستم WIND UP و مونيتورينگ آن بوسيله HMI چکيده : اين مقاله يک روش جهت پيـا هسازي سيستم کنترل فـازي ...

مقاله بررسی علل گیرکردن رشته حفاری در چاه های جهت دار میدان نفتی اهواز، صرف نظر از زون های مختلف فشاری

پاورپوینت تعارض و اثر بخشی سازمان

مقاله ارزیابی پتروفیزیکی مخزن آسماری در بخش شرقی میدان نفتی مارون

سوالات عمومی استخدامی شرکت نفت

خلاصه کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی